To nie strategie zawodzą, lecz ludzie
Strategia nie jest zaprojektowanym modelem docelowym, lecz 
głębokim aktem wiary… w ludzi

Pomagam liderom transformacji i strategom IT zaprojektować strategie i ożywić ją w procesach
organizacji i w codziennej pracy ludzi

ZMIEŃ SPOSÓB MYŚLENIA O STRATEGII

strategia to nie model docelowy, lecz organiczne wzrastanie ku wizji organizacji
strategia to nie projektoza – zamiast od aktu wykonawczego, zacznij od relacji między celami a ludźmi, ich talentami i nawykami
w zwinności nie działaj szybko, lecz uważnie
zamiast kaskadować cele globalnie, uzgadniaj sens lokanie

Jako doradca obserwuję często podejścia do strategii, które zupełnie nie łączą się z praktyką menadżerów i zespołów. W bieżących zadaniach pozostają „odłączeni” od kontekstu strategicznego.

Gdyby strategie miały ludzkie osobowości, byłyby łobuzami z misją. To rebelianci i niszczyciele zastanego status quo. Dlatego tak ważne jest, aby ludzie, ich nawyki i talenty oraz samoorganizujące zespoły działali w tym samym kierunku co cała organizacja.

W projektowaniu oraz realizacji strategii czerpię z podejść Gartnera, Lean Management (Hoshin Kanri), Objectives & Key Results oraz łączę z wiedzą o samoorganizacji oraz systemowym podejściem do zarządzania talentami Gallupa w organizacji.

strategia ożywiona = strategia współdzielona z ludzmi

DLA KOGO?

Strengths-based Agile skierowany do każdego kto uczestniczy w zwinnych modelach pracy, ale wymóg pracy w modelu Agile nie jest konieczny!  To usługa dla tych, którzy pragną mieć w zespołowego samograja, w szczególności do:

liderów biznesowych,
Chief Information Officer’ów
dyrektorów i szefów IT,
właścicieli procesów OKR (Obiective & Key Results)
dyrektorów strategii IT,
liderów strategicznych transformacji
do dyrektorów i strategów HR, którzy chcą systemowo zarządzać talentami w organizacji

CO ZYSKA TWÓJ BIZNES DZIĘKI STRATEGII IT OŻYWIONEJ TALENTAMI

Przywództwo

W dobrej strategii, robisz mniej, ale lepiej. Dzięki włączeniu menadżerów w proces uzgadniania sensu strategii zyskujesz kompleksowy ogląd i liderów zmiany.

PRODUKTYWNOŚĆ

Dzięki świadomemu korzystaniu z talentów i nawyków, Ty i Twój zespół pracujecie wydajniej.

Odporność

Podejmując decyzje w warunkach niepewności, świadome użycie talentów pomaga rozwijać osobistą zwinność w obliczu potencjalnych błędów.

Zaangażowanie

Możesz ustawić bezpieczny poziom autonomii zespołu i uwolnić odpowiedzialność w ludziach, korzystając z naturalnych wzorców zachowań wpiętych w ich talenty.

O USŁUDZE

1. DIAGNOZA STRATEGICZNA

OCENA WEJŚCIA POZIOM
DOJRZAŁOŚCI IT

diagnoza poziomu dojrzałości strategicznych zdolności wytwórczych IT
samoocena IT
ocena interesariuszy biznesowych
zbieranie danych dla wskaźników wejścia (baseline)
2. PROJEKTOWANIE STRATEGII

DEFINIOWANIE TO-BE
TOP EXECUTIVES IT & BUSINESS

określanie wizji i ambicji strategicznych
definiowanie pożądanej roli IT w organizacji (wartości biznesowej IT)
definiowanie modelu operacyjnego IT
definiowanie krytycznych czynników sukcesu dla ambicji
definiowanie wskaźników strategicznych wyjścia (target)
3. WDRAŻANIE STRATEGII

USTAWIENIE / KALIBRACJA PROCESU REALIZACJI STRATEGII

uzgodnienie startegii nawszystkich poziomach organizacji
komunikacja strategii
kalibracja procesu realizacji strategii (np. połączenie OKR z samoorganizacją zespołów)
ustawienie Strategy Room dla top executives
ustawienie procesu monitoringu strategii i zarządzania w oparciu o wskażniki
4. SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO TALENTÓW GALLUPA
wzmocnienie strategicznych ról izespołów talentami – rekrutacja przez talent
powiązanie talentów i mechanizmów kształtowania nawyków z transformacją strategiczną
Gallup w mechanizmach rekrutacji, oceny, kontroli, delegowania, rozwoju pracowników w organizacji

USŁUGI STRATEGICZNE

DIAGNOZA WEJŚCIA

Ocena poziomu dojrzałości strategicznych zdolności wytwórczych IT.

Ustalenie wskaźników bazowych wskaźników bazowych.

CELE STRATEGICZNE

Projektowanie strategii IT w obszarach: technologia – ludzie – procesy.

Ustalenie strategicznych ambicji IT oraz wartości biznesowej IT w organizacji na kolejne lata.

POMIAR

Opracowanie wykonalności strategii IT w oparciu o wskaźniki.

Ustalenie wskaźników bazowych oraz docelowych strategii.

DEPLOYMENT STRATEGICZNY

Komunikacja i umocowanie strategii
na wszystkich poziomach
organizacji.

Uzgodnienie strategii w zespołach i na poziomie procesów, np. OKR. Synchronizacja strategii między zespołami (antysilosowość).

STRATEGY ROOM

Umocowanie rytmu operacyjnego realizacji i monitoringu strategii na poziomie top executives i w zespołach.

Kokpity strategiczne oraz proces przeglądu i kalibracji strategii.

STRATEGIA IT WZMOCNIONA TALENTAMI

Powiązanie talentów Gallupa i mechanizmów samoorganizacji zespołów z transformacją strategiczną.

Wzmocnienie strategicznych funkcji systemowym zarządzaniem talentami. Gallup w mechanizmach rekrutacji, oceny, kontroli, delegowania, rozwoju pracowników w organizacji.

CO MNIE WYRÓŻNIA?

lat pracy, w tym
w funkcjach projektowych, doradczych, menadżerskich
i strategicznych IT

lat pracy w układaniu i realizacji governance’u IT oraz globalnej strategii IT w organizacjach
udanych i działających globalnych transformacji dotyczących przekrojowych procesów IT, w tym budowanych „od zera”
modeli i dobrych praktyk rynkowych  wykorzystanych i działających w transformacjach IT, w tym Gartnera, Gallupa, Lean, Management 3.0, Agile

PRAKTYKA
STRATEGICZNA IT

Nie jestem doradcą, który strategię zna tylko ze slajdowiska tworzonego dla zarządów. Przez wiele lat pełniłam funkcję szefa biura strategii IT w sektorze bankowym. Przeszłam przez pełne cykle projektowania strategii, pomiaru i reralizacji. Byłam autorką min. 2 globalnych strategii IT oraz liderem procesu wdrożeniowego.

zwinna strategia
ożywiona

Koncentruję się na tym, by w organizacjach strategia IT była czymś więcej niż dokumentem. Planowanie iteracyjne, pomiar,  korekty kursu i codzienny rytm operacyjny w pracy zespołów nad strategią – przekładają strategie z szuflad do głów i rąk ludzi. Projektuję strategie systemowo – to nie tylko technologia, lecz także ludzie i procesy

KONCENTRACJA
NA TRWAŁEJ ZMIANIE

Podchodzę do pracy systemowo – tu nie chodzi o wybiórcze przyklejanie plastrów, lecz trwałą strategiczną zmianę dzięki mechanizmom samoorganizacji ludzi, działaniu nawykowym i zrozumieniu kontekstu kulturowego i strategicznego organizacji. Wzmacniam strategię talentami ludzi.