UNIKALNOŚĆ JEST POWSZECHNA. TALENTY MA KAŻDY,
A TO DAJE OGROMNY POTENCJAŁ, KTÓREGO NIE MOŻNA
ZMARNOWAĆ WYBIÓRCZYM PODEJŚCIEM DO 
ZARZĄDZANIA TALENTAMI.

Pomagam liderom, zespołom i organizacjom osiągać trwałą zmianę, dzięki systemowemu i strategicznemu podejściu do zarządzania talentami Gallupa.

ZMIEŃ SPOSÓB MYŚLENIA O ROZWOJU

zamiast poprawiać słabości, rozwijaj efektywność tego, co robisz najlepiej
zamiast kopiować metody najlepszych, osiągaj te same rezultaty używając wzorców działań pasujących do Ciebie
zarządzaj słabościami zapobiegając porażkom, rozwijaj talenty osiągając doskonałość

Zarządzanie talentami Gallupa jest szukaniem doskonałości w tym co robimy dobrze, ograniczaniem wpływu naszych słabości i świadomym używaniem obu, tak by wzmocnić swoją efektywność w osiąganiu celów osobistych i zespołowych.

DLA KOGO?

Zarządzanie talentami Gallupa skierowane jest do każdego kto pragnie rozwinąć potencjał osobisty, zespołowy i organizacyjny oraz stawia na 
strategię wykorzystania mocnych stron
, a w szczególności:

dyrektorów, menadżerów, liderów zespołów i ich pracowników,
dyrektorów i specjalistów HR
strategów i liderów transformacji
specjalistów ds. transformacji kultury organizacji

JAKI POTENCJAŁ ZYSKUJE ORGANIZACJA DZIĘKI INWESTYCJI W TALENTY?

*wg badań Gallupa

ZAANGAŻOWANIE

Dzięki korzystaniu z talentów w pracy, ludziom „chce się bardziej”.

6 x częściej są zaangażowani w swoją pracę

SIŁA SPRAWCZOŚCI

Wykorzystanie talentów wpływa na poczucie sprawczości ludzi, płynące z ich mocnych stron.

6 x częściej czują, że realizują każdego dnia to, co robią najlepiej

Jakość

Dzięki talentom ludzie czują większe spełnienie zawodowe i osobiste.

3 x częściej mają poczucie doskonałej jakości swojego życia

%
ZYSK
%
SPRZEDAŻ
%
WYDAJNOŚĆ

TY WYBIERASZ FORMĘ USŁUGI

Zarządzanie talentami wymaga zmiany sposobu myślenia o kulturze pracy. W zależności od dojrzałości organizacji i jej stopnia zaawansowania – wspólnie ustalamy zakres i formę współpracy.

CEL:
INSPIRACJA I WSTĘP
DO TALENTÓW W PRAKTYCE

WEBINAR EDUKACYJNY
CASE STUDY

interaktywne webinary edukacyjno-inspiracyjne bazujące na studiach przypadków zarządzania talentami w zespołach

WSPÓŁPRACA Z
HR & EVENT MANAGERAMI

CEL:
ROZWÓJ OSOBISTY I ZESPOŁY OPARTE NA SILNYCH STRONACH

PROGRAM SZKOLENIOWY
1-3 MODUŁY

sesje indywidualne omawiające wyniki testu talentów Gallupa oraz warsztaty synergii talentów w zespołach

WSPÓŁPRACA Z
HR /  MENADŻERAMI

CEL:
PRZYWÓDZTWO I ORGANIZACJA OPARTE NA SILNYCH STRONACH

STRATEGICZNY PROGRAM TRANSFORMACJI
SKALOWANIE GALLUPA

Zmiana w kierunku organizacji opartej na silnych stronach – włączenie rozwiązań systemowych w obszarze HR, kultury i zarządzania

WSPÓŁPRACA Z 
HR / LIDERAMI ZMIANY

PROGRAM SZKOLENIOWY
ROZWÓJ OSOBISTY I ZESPOŁY OPARTE NA SILNYCH STRONACH

dla menadżerów, ich pracowników i zespołów

SESJE INDYWIDUALNE 1:1

CEL:
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

 • analiza wyniku testu talentów Gallupa
 • pomoc w zrozumieniu powiązań talentów
 • pomoc w ukierunkowaniu zawodowym talentów
 • praktyczne wskazówki jak zarządzić możliwymi ograniczeniami talentów
 • praktyczne sugestie dotyczące rozwoju talentów (wskazówki, metody, narzędzia

SESJE MENADŻERSKIE

CEL:
EFEKTYWNY STYL ZARZĄDZANIA

 • analiza wyniku testu talentów menadżera
 • pomoc ustaleniu wpływu talentów na dany styl zarządzania
 • praktyczne wskazówki w obszarze współpracy w zespole
 • omówienie mapy talentów zespołu 
 • praktyczne sugestie dotyczące rozwoju  talentów menadżera

WARSZTATY ZESPOŁOWE

CEL:
EFEKTYWNY ZESPÓŁ

 • analiza mapy talentów zespołu
 • prezentacja talentów członków zespołu
 • ustalanie partnerstw uzupełniających się w zarządzaniu słabościami
 • ustalanie obszarów synergii talentów oraz możliwych ograniczeń we współpracy
 • strategia rozwoju i efektywności zespołu 

PROGRAM TRANSFORMACJI
PRZYWÓDZTWO I ORGANIZACJA OPARTE NA SILNYCH STRONACH

dla kardy zarządzającej, menadżerów, liderów zmiany i HR

PRZYWÓDZTWO

CEL:
TALENTY W  PRZYWÓDZTWIE I ZARZĄDZANIU NA CO DZIEŃ

 • wpływ talentów na indywidualny styl przywództwa i zarządzania
 • źródła autorytetu i wpływu dzięki talentom
 • warunki sprzyjające rozwijaniu zespołu opartego na silnych stronach
 • klucze wybitego zarządzania wg Gallupa
 • praktyczne metody włączania wiedzy o talentach do delegowania, motywowania, oceniany, rozwoju i rekrutacji pracowników 

PRAKTYKI I NARZĘDZIA

CEL:
TALENTY W METODACH I NARZĘDZIACH ORGANIZACJI

 • przegląd i analiza stosowanych praktyk, metod i narzędzi w systemach zarządzania w danej organizacji
 • ustalenie zakresu zmian dotyczących włączenia filozofii talentów do praktyk organizacji
 • przygotowanie rozwiązań w różnych obszarach (np. rekrutacji, oceny pracowniczej, nagradzania, ustalania celów, rozwoju kompetencji, itp.)

WŁĄCZANIE MOCY

CEL:
TRWAŁA ZMIANA
W ORGANIZACJI

 • rozwój środowiska pracy sprzyjającego zespołom opartym na silnych stronach
 • wzmocnienie strategii organizacji talentami ludzi
 • włączenie rozwiązań empowermentu opartego na talentach

CO MNIE WYRÓŻNIA?

lat pracy, w tym
w funkcjach projektowych, doradczych, menadżerskich
i strategicznych IT

więcej zaangażowania zespołowego dzięki pracy na talentach
osób wzmocnionych indywidualnym doradztwem w zakresie talentów
zespołów opartych na mocnych stronach

DOŚWIADCZENIE LIDERSKIE
ZARZĄDZANIA TALENTAMI

Łączę sumę wniosków z ponad 10 lat doświadczeń z własnych sukcesów i lekcji zarządczych dzięki pracy z talentami Gallupa  w roli menadżera i lidera zmiany. Od 2015 roku posiadam też przeszkolenie w tym zakresie.

SPRAWDZONE PRAKTYKI
I SKALOWANIE ROZWIĄZAŃ

Jako menadżer osiągałam zaangażowanie zespołu wyższe nawet o 47%. Te przetestowane i działające metody włączam do kultury pracy zespołów i stylu zarządzania menadżerów. 

PODEJŚCIE SYSTEMOWE
I TRWAŁA ZMIANA

Tu nie chodzi o zrobienie testu talentów i wrzucanie ich do szuflady, lecz o trwałą zmianę. Podchodzę do pracy strategicznie poprzez włączanie rozwiązań systemowych w obszarze HR i kultury zarządzania.